Практикиalex

Адміністративне судочинство

- захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій