Практикиalex

Трудове право

- надання консультацій,

- правовий аналіз і розробка проектів локальних актів підприємств;

- надання консультацій з питань працевлаштування, звільнення та (або) скорочення персоналу;

- представництво інтересів клієнта при розгляді трудових спорів у судовому порядку